[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

นโยบายการส่งสินค้า

กรณีจัดส่งสินค้าฟรี

บริการจัดส่งสินค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรณีซื้อตามเงื่อนไขของบริษัท)ทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าสินค้าดังกล่าวทางเรามีบริการส่งฟรีให้หรือไม่ และในพื้นที่ไหน หลังจากนั้นท่านชำระเงินเข้ามา เมื่อทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านทันที

กรณีจัดส่งโดยคิดค่าบริการ

เมื่อท่านส่งใบสั่งซื้อมาที่เราและมีเงื่อนไขที่ระบุว่าให้บริษัทฯ จัดส่งให้ เราจะมีการยืนยันค่าขนส่ง และ/หรือ ค่าบริการอื่น กลับไปอีกครั้ง พร้อมทั้งส่งใบยืนยันราคาสุทธิที่ได้รวมค่าขนส่งไว้แล้ว จากนั้นท่านเพียงชำระเงินเข้ามา เมื่อทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านทันที

กรณีการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง

เราจะดำเนินการดูแลสินค้าจากผู้ผลิตไปยังบริษัทขนส่งเท่านั้นในส่วนของการดูแลสินค้าที่ถูกจัดส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งไปยังท่านจะถูกดูแลโดยบริษัทขนส่งที่ท่านตกลงใช้บริการเอง(กรณีท่านมีรถขนส่งที่ใช้ประจำ) ส่วนกรณีที่ท่านไม่เคยมีรถขนส่งที่ใช้ประจำหรือต้องการให้ทางเราจัดหาให้ การดูแลสินค้าที่ถูกจัดส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งไปยังท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่รับจ้างดำเนินการขนส่งสินค้าให้ท่าน

กรณีรับสินค้าเอง

การรับสินค้าเองสามารถทำได้โดยง่าย เพียงท่านเลือกเงื่อนไขการจัดส่งเป็น รับสินค้าเอง เราจะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันวันเข้ารับสินค้าของท่าน หลังจากนั้นท่านเพียงชำระเงินเข้ามา เมื่อทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านทันที

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า


 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง
  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  โดยรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น.
  จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้
  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า
  (tracking number) ไปทาง Email

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]