5 วิธีดูแลฟื้นฟูจิตใจตนเองในช่วงโควิค19

5 วิธีดูแลฟื้นฟูจิตใจตนเองในช่วงโควิค19 1.ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ ร่างกายและจิตใจเป็นส่วนที่สัมพันธ์กัน หากร่างกายแข็งแรง...

Continue reading

9 วิธี การดูแลผู้สูงอายุ ห่างไกลโควิด

9 วิธี การดูแลผู้สูงอายุ ห่างไกลโควิด-19 1. ควรดูแลเรื่องอาหารการกิน ไม่รับประทานอาหารที่หวาน หรือเค็มเกินไป เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง...

Continue reading

การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ

7 เคล็ดลับการดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดี 1.เลือกอาหาร วัยนี้ร่างกายมีการใช้พลังงานน้อยลงจากกิจกรรมที่ลดลง จึงควรลดอาหารประเภทแป้ง น้ำ...

Continue reading

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง (Baan Srisuk Muang thong Nursing Home) โดยทีมหุ้นส่วนแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ รับดูแ...

Continue reading