5 ข้อควรระมัดระวัง สำหรับผู้สูงอายุต่อโลกโซเชียลออนไลน์ 4.0 เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้!

เป็นยุคสมัยที่การเชื่อมต่อสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยแล้ว สำหรับวันเวลาที่ล่วงเลยผ่านมาถึงปีพุทธศัก...

Continue reading

ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ

               ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยน...

Continue reading

6 แอปฯ Launcher เปลี่ยนมือถือ Android ให้เป็นมือถือผู้สูงอายุ

แนะนำ 6 แอปฯ Launcher สำหรับเปลี่ยนมือถือ Android ให้เป็นมือถือสำหรับผู้สูงอายุ ปุ่มใหญ่ใช้งานง่ายสุด ๆ

Continue reading

10 ผักสมุนไพร ปลูกในบ้านเลี้ยงง่ายโตได้ทั้งปี

อีกหนึ่งกิจกรรมยามว่าง ของผู้สูงอายุ จะมีอะไรรดีไปกว่า การได้นำ ผักสมุนไพร สดๆ ใหม่ๆ ที่ปลูกเองกับม...

Continue reading

ข่าวดีผู้สูงอายุ!! กทม.เปิดลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากทม. ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ย...

Continue reading

รู้จักกับสภาวะ ตาวาว (Leukocoria)

ตาวาว หรือ รูม่านตาสีขาว (Leukocoria) ในภาวะปกติเราจะเห็นรูม่านตามีสีดำ เมื่อรูม่านตามีสีขาวหรือมีลักษณะวาวคล้ายตาเพชรหรือตาแมว เป็นอาก...

Continue reading

ภาวะขาดโปรตีนในผู้สูงอายุ

ภาวะขาดโปรตีนในผู้สูงอายุ โปรตีนมีอยู่ในอาหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์ นม และไข่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักที่ให้โปรตีน ผู้ส...

Continue reading

การป้องกันการสำลักอาหารในผู้สูงอายุ

การป้องกันการสำลักอาหารในผู้สูงอายุ การสำลักอาหารในผู้สูงอายุ อย่ามองว่า แค่ “สำลัก” หรือเป็นเพียงเรื่องเล็กที่มองข้ามได้ เพราะแม้สำลั...

Continue reading

ผู้สูงวัยกับการมองเห็น

           วัยที่ล่วงเลยอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของความเสื่อมทางร่างกายหลายๆ ประการเช่นเดียวกับเรื...

Continue reading