ข่าวดีผู้สูงอายุ!! กทม.เปิดลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากทม. ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ย...

Continue reading