โฮเวอร์บอร์ด วีลแชร์ อัจฉริยะ ตอบโจทย์ “สังคมผู้สูงอายุ”

    ภายใต้การออกแบบและคิดค้นของ คุณ เมธินี สงไทย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้...

Continue reading

หมากรุกฝึกสมอง ลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์

    “ภาวะสมองเสื่อม” เป็นโรคเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มอาการจากความผิดปกติในการทำงานของสมองด้านความคิด...

Continue reading

5 กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เพิ่มสุข สร้างกายแข็งแรง

   5 กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ไอเดียดี เพิ่มความสุข สร้างร่างกายแข็งแรง  ...

Continue reading

สังคมผู้สูงวัยของไทยกำลังเข้าสู่ภาวะยากจน

     ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Soc...

Continue reading

บ้านที่มีผู้สูงวัยอาศัยอยู่ ควรมี “เครื่องวัดความดันโลหิต” ติดไว้ที่บ้าน!

ปัจจุบัน “ความดันโลหิตสูง”  เป็นโรคเรื้อรังอีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อยเป็นอันดับ ต้น ๆ และหากคุณมีค่าค...

Continue reading

การออกแบบห้องน้ำให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

การออกแบบห้องน้ำให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ห้องน้ำผู้สูงอายุ ไม่เหมือนกับห...

Continue reading

การเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

การเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยุคสมัยปัจจุบัน เรากำลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในไม่ช้านี้ ...

Continue reading