COTTO เก้าอี้นั่งอาบปรับระดับ ย้ายที่ได้

3,040 ฿

E-POT Ultimatecare เก้าอี้นั่งถ่าย แบบสูง

1,180 ฿

E-POT Ultimatecare เก้าอี้นั่งถ่าย แบบเตี้ย

1,260 ฿

EW-88 รถเข็นนั่งถ่าย เข้าห้องน้ำ

4,480 ฿

ถังรองสิ่งปฏิกูล สำหรับส้วมเคลื่อนที่

205 ฿

ส้วมเคลื่อนที่ ส้วมผู้สูงอายุ Model 2019

1,680 ฿

ส้วมเคลื่อนที่ สุขาเคลื่อนที่ (จุน้ำ20ลิตร)

2,290 ฿

สุขภัณฑ์ COTTO รุ่น Forall

11,450 ฿

สุขภัณฑ์สองชิ้น SC6652 รุ่น ฟอร์ออล

14,470 ฿