บทความสุขภาพ

สวัสดิการและสิทธิพื้นฐานของผู้พิการ ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

สิทธิผู้พิการ คนพิการนั้นได้รับสิทธิ์พื้นฐานรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท ถ้าเป็นผู้สูงอายุควบด้วยได้รับเบี้ยผู้ส...

อ่านต่อเพิ่มเติม

ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุ ด้านต่างๆ

ปัญหาของผู้สูงอายุที่สำคัญ ได้แก่ -ปัญหาทางด้านสุขภาพกาย ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยต่างๆ...

อ่านต่อเพิ่มเติม

ทำไมผู้สูงอายุถึงเปลี่ยนเวลานอน

หลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน อาจจะเคยสงสัยว่าทำไมเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้สูงอายุถึงเปลี่ยนเวลานอน บ...

อ่านต่อเพิ่มเติม

สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย

แนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยพบว่า สิทธิผู้สูงอายุได้รั...

อ่านต่อเพิ่มเติม

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ (2)

หมวด ๕ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร ข้อ ๑๕ อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพื...

อ่านต่อเพิ่มเติม

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)...

อ่านต่อเพิ่มเติม

นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ

กรมแรงงาน จับมือรัฐ-เอกชน หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ ตั้งเป้าแสนคน รมว.แรงงาน เผย ภาคเอกชนขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมกา...

อ่านต่อเพิ่มเติม

เตรียมตัวสำหรับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

หลักฐานในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. บัตรประจำตัวประช...

อ่านต่อเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 ลงทะเบียนตอนไหน ได้เงินเท่าไหร่ ?

หลายๆท่านกำลังสงสัยว่าตัวผู้สูงวัยในบ้านเรานั้นมีสิทธิ์ต่างๆอะไรบ้างหรื...

อ่านต่อเพิ่มเติม

หกล้ม ในผู้สูงวัย เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

การหกล้มในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายและใกล้ตัวมาก ด้วยร่างกายของผู้สูงอายุเริ่มเสื่อมสภาพลง ไม่ว่าจะเป็น...

อ่านต่อเพิ่มเติม

น้ำในโพรงสมองมากสาเหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อม พบมากในผู้สูงอายุ

โรคสมองเสื่อมที่เกิดจากน้ำในโพรงสมองเพิ่มขึ้น  โดยปกติโพรงน้ำในสมองจะมีน้ำหล่อเลี้ยงสมองอยู่ หากมีปริมาณของน...

อ่านต่อเพิ่มเติม

โรคซึมเศร้าในผู้สูงวัยเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามต้องระวัง

ความเจ็บป่วยทางจิตเวชซึ่งเกิดความผิดปกติของสมอง ส่งผลกระทบต่อความนึกคิดอารมณ์ ความรู้กสึก พฤติกรรม รวมถึงสุขภาพร่...

อ่านต่อเพิ่มเติม

รู้จักกับสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการเข้าถึงสิทธิต่างๆ จากมาตรา 20&nbs...

อ่านต่อเพิ่มเติม

วิธีการป้องกันผู้สูงอายุและผู้ป่วยจากฝุ่น PM 2.5 ทำได้อย่างไร

ปัจุบันเราคงหลีกหนีปัญหาของ ฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งหลายๆพื้นนั้นค่าวัดของ PM 2.5 นั้นสูงขึ้นตามแต่...

อ่านต่อเพิ่มเติม

แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุ ที่คุณไม่ควรพลาด

แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุ ที่ควรมีติดเครื่องไว้ใช้งาน ปัจจุบันคงปฎิเสธไม่ได้ว่า มือถือ นั้นเข้าถึงกลุ่มของผู้...

อ่านต่อเพิ่มเติม

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ มีอะไรบ้างที่จะได้รับการคุ้มครอง

   สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ สำหรับสิทธิของผู้สูงอ...

อ่านต่อเพิ่มเติม

เลือกเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งห้องให้เหมาะกับผู้สูงอายุ

เตียงนอน เตียงนอนควรเตียงที่มีรูปแบบฟูกยื่นออกมานอกโครงสร้างเตียง เพราะฟูกเป็นวัสดุที่นุ่มไม่ก่อให้เกิดอันตราย โด...

อ่านต่อเพิ่มเติม

เทคนิคการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงโรคภัย

เทคนิคการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงโรคภัย ควบคุมโภชนาการ ให้เหมาะ...

อ่านต่อเพิ่มเติม

7 จุดในบ้านที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วย ช่วยลดอุบัติเหตุได้

1.ว่าด้วยเรื่องพื้นพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ ควรมีความฝืดของผิวสัมผัส กระเบื้องชนิดที่กันลื่นได้ พื้นไม้ไม่ควรขัดใ...

อ่านต่อเพิ่มเติม

เทคนิคการปรับพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุให้สะดวกกับการใช้งาน

1. พื้นห้องน้ำ พื้นที่ภายในห้องน้ำควรกว้างไม่น้อยกว่า 1.50x2 เมตร เพื่อให้หมุนรถเข็นได้สะดวก และพื้นห้องน้ำควรมีร...

อ่านต่อเพิ่มเติม

เทคนิคการจัดเก็บบ้านเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุในบ้าน

1. กำจัดสิ่งกีดขวางออกให้หมด เราจัดการปัญหากับสิ่งกีดขวางออกจะช่วยให้พื้น ให้เป็นระเบียบและเข้าที่เข้าทาง ไม่ปล่อ...

อ่านต่อเพิ่มเติม

โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ

โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุอย่างมาก เพราะนอกจากจะต้องทุกข์ทรมานจาก...

อ่านต่อเพิ่มเติม