ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

สอวอ ถาม-ตอบ

คือตลาดที่รวบรวมร้านค้าและสินค้า เกี่ยวกับสินค้า วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน รวมถึงปัจจัย4 ที่สิ่งของที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อและร้านค้าที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ของเรา

คุณต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ และต้องระบุ อีเมล-เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อกลับได้

จะเป็นใครก็ได้ เพียงแต่คุณจะต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับกับสินค้า วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน รวมถึงปัจจัย4 สิ่งของที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย