Help Center

สว.com คืออะไร?

คือตลาดกลางที่รวบรวมร้านค้าและสินค้า เกี่ยวกับ วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน รวมถึงปัจจัย4 ที่สิ่งของที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อและร้านค้าที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงได้มีการรวบรวมข้อมูลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการต่างๆไว้ ให้ง่ายต่อการติดต่อ สว.com เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ครบทุกความต้องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

สามารถซื้อสินค้าโดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้หรือไม่?

คุณต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ และต้องระบุ อีเมล-เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อกลับได้

ใครสามารถขายออนไลน์กับ สว.com ได้บ้าง

จะเป็นใครก็ได้ เพียงแต่คุณจะต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับกับสินค้า วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน รวมถึงปัจจัย4 สิ่งของที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เคล็ดลับการตั้งใส่ชื่อสินค้าให้ถูกต้อง

ทำไมผู้ขายถึงควรให้ความสำคัญกับการใส่ชื่อสินค้าให้ถูกต้อง?
เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าของลูกค้าและการขายสินค้าของผู้ขายทาง สว.com ความสำคัญในการกรอกชื่อสินค้าให้ถูกต้องไม่ยาวและไม่สั้นจนเกินไป
ตัวอย่าง
ชื่อสินค้า>รุ่น>รหัสสินค้า>สี (เรียงตามลำดับความใหญ่ไปเล็ก)

คำถามที่เกี่ยวข้อง
Q. จะเกิดอะไรขึ้น หากผู้ขายระบุชื่อสินค้า ไม่ตรงตามสินค้าที่ลงขาย?
A. สินค้าของผู้ขายจะยังไม่ถูกเผยแพร่

ความสำคัญของการระบุเลขสารบบอาหาร (เลขที่อย./เลขทะเบียนอย.) ให้ถูกต้อง?

ทำไมผู้ขายถึงควรให้ความสำคัญกับการรุบะเลขสารบบอาหาร (เลขที่อย./เลขทะเบียนอย.) ให้ถูกต้อง?
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารว่าจะต้องยื่นจดทะเบียนกับทางอย. เพื่อขอรับเลขสารบบอาหาร (เลขที่อย./เลขทะเบียนอย.) ที่ถูกต้อง นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละยี่ห้อ และแต่ละสูตร จะมีเลขสารบบอาหารที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สว.com ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ขายในการระบุเลขอย. ที่ถูกต้องกับสินค้าที่ลงขายใน สว.com มา ณ ที่นี้

คำถามที่เกี่ยวข้อง
Q. จะเกิดอะไรขึ้น หากผู้ขายระบุบเลขอย. ไม่ตรงตามสินค้าที่ลงขาย?
A. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

Q. ผู้ขายควรทำอย่างไร เพื่อตรวจสอบว่าเลขอย. ของสินค้านั้นถูกต้องตามเกณฑ์?
A.
-ตรวจสอบว่าไม่ใช่เลขสารบบอาหารที่ถูกยกเลิก/เพิกถอน  จากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานอื่นๆ
-ตรวจสอบว่าไม่ใช่สินค้าห้ามขายจากกฎของทาง สว.com
-การระบุเลขทะเบียนอย. ต้องมีระบุบนฉลากของสินค้านั้นจริง ถ้าไม่มีเลขสารบบนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ห้ามนำเลขสารบบนั้นมาใช้เด็ดขาด มิเช่นนั้น หากมีหากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

Q. ผู้ขายจะทราบได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีเลขสารบบอาหาร(เลขที่อย./เลขทะเบียนอย.) อะไร?
A. สามารถตรวจสอบได้จากฉลากที่ติดอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ และนำเลขมาเช็คได้จาก http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx

วิธีการใส่คำอธิบายสั้นๆ ของสินค้า

**ตัวอย่างการใส่รายละเอียดโดยสังเขป (ไม่ควรเกิน 5-6 บรรทัด)**

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้การก่อสร้าง

เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก

จำนวนที่ใช้ : 1 ชิ้น/จุด

**เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า**

สินค้าส่งฟรีในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (ผู้ขายจำเป็นต้องระบุเขตพื้นที่ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของผู้ขาย)

สินค้ายังไม่ถูกรวมค่าขนส่ง (ผู้ขายจำเป็นต้องระบุค่าขนส่งให้ถูกต้อง)

**เงื่อนไขสินค้าที่ผู้ขายจะต้องระบุเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ**

ราคาสินค้ารวมภาษี  (ผู้ขายจำเป็นต้องระบุราคาที่ลงขายโดยมีการคำนวณราคาภาษีลงไปเรียบร้อยแล้ว )

การสั่งซื้อให้สั่งเต็มกล่องเท่านั้น ไม่แยกชิ้นขาย  (ถ้าหากสินค้านั้นมีการกำหนดขั้นต่ำ ตามตัวอย่าง โปรดระบุให้ถูกต้อง)

เช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ   (โปรดระบุระยะเวลาของสินค้า การสั่งซื้อ การจัดส่ง และการผลิต )

ตัวอย่าง

ห้ามมีการใส่สัญลักษณ์

ทำไมผู้ขายถึงควรให้ความสำคัญกับการ