แหล่งความรู้

โฮเวอร์บอร์ด วีลแชร์ อัจฉริยะ ตอบโจทย์ “สังคมผู้สูงอายุ”

    ภายใต้การออกแบบและคิดค้นของ คุณ เมธินี สงไทย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สร้างนวัตกรรม “โฮเวอร์
บอร์ด…วีลแชร์ อัจฉริยะ” (Hoverboard Wheelchair) ที่ผนวกเอา โฮเวอร์บอร์ด (Hoverboard) ของเล่นในยุคก้าวกระโดดของเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ อย่าง วีลแชร์ (wheelchair) เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ที่กำลังเข้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

    ในช่วง 40 ปี จากปี 2000 ถึง 2040 นั้น ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นจาก 5.53 ล้านคน มาเป็น 20.52 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่โตเร็วที่สุด หากดูจากปัจจุบันคือปี 2018 ที่มีกลุ่มสูงวัยนี้ 11.68 ล้านคน ก็จะเห็นได้ว่าขยายตัวสูงเกือบเท่าตัว และแน่นอนว่าวิทยาการวิศวกรรมชีวการแพทย์จะมีบทบาทมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
     ที่มาและแรงบันดาลใจในผลงานชิ้นนี้ว่า สังคมไทยให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว ประเทศไทยกำลังจะก้าวเป็นสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี 2040 คนสูงวัยในประเทศไทยจะมี 20.52 ล้านคนของจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้งอายุเฉลี่ยของคนไทยทั้งประเทศ 75 ปี ยืนยาวขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ปัญหาด้านสุขภาพมีตามมา ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ที่จะสนับสนุนส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันของคนสูงอายุ จึงมีความสำคัญยิ่ง
   จากการศึกษาพบว่าคนสูงอายุแม้จะยังเดินได้ แต่ก็มักประสบปัญหาในการเดินระยะไกล จึงคิดว่าอยากจะทำพาหนะให้ผู้สูงวัยได้ใช้ โดยปรับเปลี่ยนวีลแชร์ธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นวีลแชร์อัจฉริยะ แบบ Low cost สำหรับคนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสใช้

    โฮเวอร์บอร์ด…วีลแชร์ อัจฉริยะ มีโฮเวอร์บอร์ดเป็นตัวขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลา 1 ชม. วิ่งได้ระยะทาง 20 กม. สามารถขับเคลื่อนไปบนทางเรียบ หรือขึ้นทางลาดเอียง 10–20 องศา ได้อย่างสะดวกสบาย
    ส่วนประกอบของโฮเวอร์บอร์ด…วีลแชร์อัจฉริยะ ประกอบด้วย
1.วีลแชร์ ทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
2.โฮเวอร์บอร์ด
3.ชุดข้อต่ออะลูมิเนียม ระหว่างวีลแชร์ กับ โฮเวอร์บอร์ด ซึ่งได้ออกแบบพัฒนาขึ้นเอง
4.ปุ่มหยุดฉุกเฉินสีเขียวที่บริเวณด้านขวา สำหรับใช้เป็นระบบ Safety สามารถหยุดวีลแชร์ได้ทันที
 วิธีการใช้งานก็ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ยังเดินได้ พอมีแรงที่เท้า โดยใช้เท้ากดที่โฮเวอร์บอร์ด ซึ่งเปรียบเสมือนคันเร่ง กดหนักก็จะเร็ว กดเบาก็จะช้า ปรับความเร็วได้ตามน้ำหนักของเท้า หากต้องการเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา ก็หมุนข้อเท้าไปตามทิศทางที่ต้องการ หากต้องการหยุดก็คลายคันเร่ง ถ้ามีกรณีต้องการหยุดฉุกเฉิน ก็สามารถใช้มือกดปุ่มสีเขียวได้

    ประโยชน์ และจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ซึ่งได้ใช้เวลาวิจัยและพัฒนามาเกือบ 1 ปีว่า เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการพึ่งพาตนเองได้ สะดวกสบายไม่ต้องเดินไกล ขณะที่ลูกหลานไปทำงานนั้น คนสูงวัยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ใช้งานง่าย สามารถถอดประกอบส่วนของโฮเวอร์บอร์ดได้ สามารถพับวีลแชร์ ทำให้ขนย้ายได้สะดวก

ที่สำคัญช่วยลดการนำเข้าวีลแชร์ไฟฟ้าที่มีราคาแพงตั้งแต่ 50,000–100,000 บาท โดยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อสุขภาพนี้ในราคาเบา ๆ เพียง 10,000 บาทเท่านั้น

Back to list

ใส่ความเห็น